ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Będzie  » Szept bazaltów

Napisany: 2014-03-07

Szept bazaltów

Nie wierzycie, że mogą szeptać? Wybierzcie się do Lubania. Z wierszem

Miejski Dom Kultury w Lubaniu ogłasza wszem VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "O czym szepczą bazaltowe skały". Laurem jest Złote Lubańskie Pióro.

Finał konkursu 14 czerwca 2014 r., w Lubaniu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 4.

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Lubaniu.

2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs adresowany jest do autorów niezrzeszonych w organizacjach twórczych.

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie niepublikowane utwory poetyckie (także w internecie) o dowolnej tematyce, opatrzone godłem autora.

5. Utwory należy dostarczyć lub przesłać do organizatora konkursu w formie wydruków komputerowych bądź maszynopisów w czterech egzemplarzach, w terminie do 23 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejski Dom Kultury w Lubaniu, ul. T. Kościuszki 4, 59-800 Lubań

6. Do prac konkursowych należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem i zawierającą:
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych wraz z podpisem,
- imię i nazwisko autora,
- wiek autora,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu kontaktowego,
- adres e-mail.

7. Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona jury składające się z członków Grupy Literackiej NURT, które przyzna zwycięskie trofeum, nagrody pieniężne oraz rzeczowe:
I miejsce - 300 zł oraz statuetka „Złote Lubańskie Pióro”,
II miejsce - 200 zł,
III miejsce - 100 zł.

8. Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród w zależności od ilości i poziomu artystycznego zgłoszonych do konkursu prac.

9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 czerwca 2013 r. o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.

10. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu ogłoszenia wyników określonym w pkt. 9 niniejszego regulaminu. W przeciwnym razie zasilą one fundusz przyszłorocznego konkursu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

12. Bliższych informacji udziela sekretariat MDK w Lubaniu, tel. 75-646-23-40, e-mail: mdklub@wp.pl .

Konkurs pod Patronatem Burmistrza Miasta

Źródło: DK w Lubaniu

Tagi: · konkurs

· mdk.luban24.pl

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: safari Kenia montaż haków holowniczych wyposażenie magazynów sprzątanie Wrocław