ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Informacje  » Wędrowanie pod znakiem muszli

Napisany: 2014-12-12

Wędrowanie pod znakiem muszli

EUROPEJSKIE DROGI ŚW. JAKUBA łączą pielgrzymów, działaczy i mieszkańców

(Źródło: LGD Partnerstwo Izerskie)

Droga św. Jakuba, oznakowana symbolem muszli, prowadzi z Santiago de Compostela, gdzie według tradycji znajduje się grób apostoła św. Jakuba Starszego. Od XI w. był to jeden z głównych celów europejskich pielgrzymów. Po wizycie w 1982 r. Jana Pawła II w Santiago i nadaniu Drodze św. Jakuba tytułu pierwszego europejskiego szlaku kulturowego, zaczęto odnawiać szlaki jakubowe. Bogate dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze zachęca do wędrowania po szlaku Św. Jakuba. Wędrują nimi zarówno ci, którzy z Gniezna mają do Santiago de Compostela blisko 3600 kilometrów, jak i tych, którzy wędrują po dolnośląskim odcinku szlaku.

Dolnośląskim odcinkiem Drogi Św. Jakuba opiekuje się kilka organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Izerskie", Stowarzyszenie "Światowid", Wielkopolska Grupa Działania "Kraina Lasów i Jezior", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kwiat Lnu", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Ducha Gór" oraz Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich". Niosą wszechstronną pomoc pielgrzymom, dając impuls do rozwoju terenów wiejskich. Stowarzyszenia te wraz z partnerami z Austrii, Niemiec, Czech i Szwajcarii realizują międzynarodowy projekt współpracy pn. "Europejskie Drogi Św. Jakuba".

Międzynarodowy symbol znakujący Drogi Św. Jakuba

Pielgrzymi wędrujący Drogą Św. Jakuba samotnie, czy też w małych 4-5 osobowych grupach, zazwyczaj nie są zauważani przez mieszkańców terenów, przez które wędrują. Nie otrzymują więc pomocy. A według szacunków wędruje po Jakubowym Szlaku około czterech tysięcy osób. Pielgrzymka dla wielu jest bowiem panaceum na problemy współczesnego świata - nadzieją dla ludzi wypalonych, zmęczonych psychicznie, potrzebujących dystansu do życia, poszukujących siebie i swojej własnej drogi.

Trzy stowarzyszenia z województwa dolnośląskiego, doceniając rolę Drogi Św. Jakuba chce pomagać pielgrzymom w lepszym poznawaniu krainy, przez którą pielgrzymują, zapewniając wykwalifikowanych przewodników - towarzyszy podróży. Nie przeszkadzając podczas wędrówki, pomagają pielgrzymom wydobyć z siebie pożądane wartości.
W ramach współpracy w maju br. przeprowadzono szkolenia dla przewodników po Drodze Św. Jakuba. Partnerstwo Izerskie wyszkoliło kilkanaście osób z odpowiednimi predyspozycjami, które otrzymały stosowne certyfikaty. Przewodnicy mają doświadczenie w turystyce, posiadają odpowiednie predyspozycje psychologiczne i socjologiczne, charakteryzują się zamiłowaniem do wędrówek oraz przede wszystkim bardzo dobrze znają swój szlak.

Szlaki kulturowe województwa dolnośląskiego (Źródło: dolnyslask.pl)

Projekt "Europejskie Drogi św. Jakuba" pozwolił również na organizację zbiorowych przejść tymże szlakiem. Grupy kilkunastu osób przemierzyły odcinki szlaku, a każde przejście rozpoczynało się Mszą Świętą. Na drogę każdy pielgrzym otrzymał paszport i pieczęć. Na końcu wędrówki czekał na wszystkich ciepły poczęstunek, a kto wytrwał otrzymywał certyfikat przejścia. Uczestnikami byli różni ludzie: osoby starsze, dzieci, samotni, a le też całe rodziny. Nieważne jak i z kim szli. Ważne że dla siebie - w poszukiwaniu wiary i Boga. Każde przejście Drogą Św. Jakuba jest przecież wyjątkowe. Wędrówka jest niczym innym jak zadawaniem pytań do Boga i oczekiwaniem na odpowiedzi.

Organizacja przejść miała również w zmierzeniu uwrażliwić mieszkających wzdłuż Drogi Jakubowej na pielgrzymów. Zachęcić ich do dawania pomocy, do rozszerzania swoich usług agroturystycznych, dla pożytku swojego i lokalnej społeczności.

Symbolem Drogi Św. Jakuba jest muszla. Opisana jest w Internecie, m. in. pod adresem www.camino-europe-pl.eu . Stowarzyszenia w ramach wspomnianego projektu wydały również przewodniki po polskich odcinkach drogi i przewodniki duchowe pielgrzymów. Realizatorzy wzięli również udział w konferencji w austriackim Feldkirch, gdzie pracowano nad koncepcją tworzenia certyfikowanych ośrodków dla pielgrzymów.

Cieszy nas fakt, iż Droga Św. Jakuba jest dostrzegana już na szczeblach gmin, powiatów i województw. Coraz bardziej również przekonują się do niej sami mieszkańcy terenów, przez które wiodą warianty Drogi. Dzięki temu pielgrzymi mają większą świadomość, tego iż mogą liczyć na życzliwą pomoc podczas swojej wędrówki.

Opracowanie Stow. LGD "Partnerstwo Izerskie"

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Treść finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Działanie 421 - wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektów współpracy.

Redakcja "Gór Izerskich" opublikowała materiał NIEODPŁATNIE

Tagi: · wędrówki

· www.camino-europe-pl.eu · lgdpartnerstwoizerskie.pl

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: blokady skrzyni biegów regały magazynowe montaż haków holowniczych sprzątanie Wrocław