ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Informacje  » Wzbogać bibliotekę

Napisany: 2016-06-26

Wzbogać bibliotekę

Duch Gór czeka na ambitną literaturę

Konkurs literacki Z BIBLIOTEKI DUCHA GÓR wydawnictwa AdRem

Wydawnictwo-Poligrafia Ad Rem w Jeleniej Górze zaprasza do I Konkursu Literackiego "Z Biblioteki Ducha Gór", który adresowany jest do wszystkich twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, chcących podjąć interesujące wyzwanie literackie.

Wszelkie zasady konkursowe wyjaśni regulamin.

Regulamin Konkursu Literackiego "Z Biblioteki Ducha Gór"

1. Celem Konkursu jest pozyskanie wartościowych form prozatorskich, poetyckich, dramatycznych oraz dziennikarskich (reportaż, wywiad, esej), dotyczących dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Sudetów Zachodnich.

Aby praca została przyjęta do Konkursu powinna np.:
- opowiadać o ludziach związanych z tym terenem kiedyś i współcześnie,
- traktować o obyczajach dawnych czy współczesnych mieszkańców tego obszaru,
- dotyczyć wydarzeń, jakie miały tu miejsce,
- opowiadać o architekturze, literaturze czy muzyce itp., jakkolwiek związanych z tym terenem,
- traktować o przyrodzie tego obszaru bądź też zawierać elementy jej dotyczące.

Aby Praca została przyjęta do Konkursu nie może być napisana językiem hermetycznym, wysoce wyspecjalizowanym, naukowym.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

3. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.

4. Jednorazowo można dostarczyć do 3 prac w dowolnej formie literackiej – spośród wymienionych w punkcie 1. Regulaminu.

5. Do Konkursu dopuszcza się prace nigdzie niepublikowane, całościowo mające objętość do 300 000 znaków (ze spacjami), bądź mniej – wówczas, jeśli zostaną nagrodzone, zostaną wydane w formie zbioru.

6. Na adres Organizatora Konkursu w terminie do 30 września 2016 r.:
Wydawnictwo-Poligrafia Ad Rem, ul. Okrzei 12, 58-500 Jelenia Góra,
z dopiskiem: Konkurs literacki "Z Biblioteki Ducha Gór" należy dostarczyć:
- pracę wydrukowaną w 1 egzemplarzu (czcionką minimum 12 pkt.), koniecznie opatrzoną godłem;
- dane osobowe Autora: nazwisko, imię, wiek, adres, telefon, a także oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór dostępny w załączniku do Regulaminu), wszystko to w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.

7. Komisję konkursową stanowi Organizator oraz, w zależności od formuły i tematyki prac, osoby z nim współpracujące.

8. Organizator przyzna nagrodę, którą będzie publikacja nagrodzonej pracy przez Wydawnictwo-Poligrafię Ad Rem, w formie książki papierowej formatu B6 o przewidzianej objętości 150-160 stron (może to być także zbiór utworów kilku Autorów), w serii wydawniczej "Z Biblioteki Ducha Gór" oraz reklama książki i jej wprowadzenie do obrotu handlowego. Laureat otrzyma 50 egzemplarzy książki z pierwszego nakładu, a w przypadku dodruku 10% od ceny sprzedaży każdego egzemplarza lub procentowy udział w wydaniu zbiorowym, na podstawie oddzielnej umowy wydawniczej.

9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo organizacji minimum jednego spotkania autorskiego z udziałem Autora, promującego książkę oraz prawo pierwszeństwa druku nagrodzonej publikacji przez 2 lata od wydania konkursowego.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do skracania i redakcyjnego opracowania nagrodzonych prac.

11. Organizator poda imiona i nazwiska Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu, czyli 15 listopada 2016 r.

12. Organizator po rozstrzygnięciu Konkursu nie zwraca nadesłanych prac. Wszelkie prawa autorskie do prac nadesłanych a nienagrodzonych nie są przejmowane przez Organizatora.

13. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, że podpisana pod nimi osoba nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych wyżej, osoba, która zgłosiła tekst do konkursu, zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Kontakt do Organizatora:
Wydawnictwo-Poligrafia Ad Rem
ul. Okrzei 12
tel. 757 522 215
www.adrem.jgora.pl
ksiegarnia@adrem.jgora.pl

Źródło: wyd. AdRem

Tagi: · konkurs

· www.adrem.jgora.pl

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: plomby gwarancyjne regały magazynowe montaż haków holowniczych sprzątanie Wrocław