ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Informacje  » W Towarzystwie nowe rządy

Napisany: 2017-04-12

W Towarzystwie nowe rządy

PTTK SUDETY ZACHODNIE wyłoniło nowy skład zarządu

Odznaczanie członków PTTK i przemówienia gości (fot. Anna Tęcza)

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK Sudety Zachodnie 8 kwietnia 2017 roku w Jeleniej Górze wybrał stosowne komisje, udzielił absolutorium członkom ustępującego zarządu oddziału i wybrał nowy jego skład.

Zanim jednak do tych regulaminowych czynności przystąpiono, wręczono wyróżnienia i odznaczenia przyznane wybijającym się działaczom. Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Maria Goraczewska, Wiktor Gumprecht, Marek Dąbek, Jan Owczarek, Jerzy Pawlak. Srebrną Honorową Odznakę PTTK odebrał Jan Tyczyński, zaś a Brązową Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Barbara Wieniawska-Raj, Aleksandra Jażwa, Janusz Perz i Tomasz Miszczyk.
Dolnośląską Odznakę Honorową PTTK wręczono Członkowi Honorowemu PTTK, Zdzisławowi Gaszowi, natomiast Złotą Odznakę Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży przyznano Barbarze Rodziewicz.
Odznaki 50 lat w PTTK otrzymali: Hanna Kędziora, Waldemar Wiśniewski, Ryszard Wróblewski, Marek Gołębiowski i Janusz Turakiewicz.
Odznakę 25 lat w PTTK przyznano Emilowi Mendykowi.
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK za wybitne zasługi dla ruchu krajoznawczego przyznała Dyplomy ZG PTTK: Janowi Tyczyńskiemu, Zdzisławowi Gaszy i Wiktora Gumprechta.

Ponieważ PTTK współpracuje z innymi organizacjami i osobami, które również wnoszą wkład w działalność turystyczną i krajoznawczą, przyznano Medale PTTK Za Współpracę. Otrzymali je: Gabriela Zawiła – dyrektorka Muzeum Karkonoskiego, Kazimiera Siemaszko – ajentka schroniska Samotnia, Ivo Łaborewicz – kierownik Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze oraz Grzegorz Błaszczyk – prezes Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK.

Podczas zjazdu nie tylko dyskutowano o kondycji zachodniosudeckiego oddziału PTTK, ale też wybierano nowe składy organów statutowych oraz wysłuchano zaproszonych gości (fot. Anna Tęcza)

Oddział PTTK Sudety Zachodnie jest organizacją, która na tle wszystkich podobnych działających na obszarze Sudetów Zachodnich wyraźnie się wybija pod względem działalności dla mieszkańców subregionu. Właśnie w uznaniu tego wkładu w życie społeczne, przybyli na zjazd goście przekazali na ustępującemu Zarządowi gratulacje, podziękowania i życzenia. Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego zauważył, że działania PTTK i KPN przenikają się wzajemnie są bardzo potrzebne. Zwłaszcza, że PTTK jest właścicielem wielu schronisk znajdujących się na terenie Parku.
Również Wiesław Dzierzba, dyrektor Wydziału Promocji Powiatu Jeleniogórskiego dziękując za dotychczasową działalność zachodniosudeckiego oddziału PTTK w imieniu Starosty Jeleniogórskiego – Anny Konieczyńskiej, życzył nie mniejszych niż dotąd osiągnięć w przyszłości.

Przybyły na zebranie Jacek Potocki, członek zarządu głównego PTTK, przedstawił kondycję naszych schronisk. Zapoznał obecnych z planowanymi w najbliższym czasie inwestycjami Sudeckich Hotelów i Schronisk podnoszącymi standard obsługi turystów.
W spotkaniu uczestniczyła także Irena Kempisty – naczelniczka Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Jeleniej Góry, Józef Kusiak – zastępca dyrektora Muzeum Karkonoskiego, Artur Ludwig – członek zarządu Karkonoskiej Grupy GOPR oraz Witold Szczudłowski – dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich.

Wreszcie przystąpiono do spraw formalnych. Andrzej Mateusiak, kierujący na co dzień pracą biura oddziału, zdał sprawozdanie z działalności w ukończonej kadencji zarządu.
Aby sprostać szerokiemu wachlarzowi działań podejmowanych przez działaczy oddziału PTTK Sudety Zachodnie powołano przy nim komisje: turystyki górskiej, pieszej, narciarskiej, kolarskiej, motorowej, geocachingu, imprez na orientację oraz komisję krajoznawczą. W oddziale istnieją także: koło przewodników sudeckich zajmujące się przede wszystkim szkoleniem nowej kadry; koła: grodzkie Łapiguz, nauczycielskie, wojskowe, Grotołaz oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Działa także, powstała dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy naszym oddziałem PTTK a Związkiem Gmin Karkonoskich, Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy w Bukowcu. Pracownia w 2016 roku otrzymała Nagrodę Starosty Jeleniogórskiego statuetkę Liczyrzepy.
Oddział ma pod swoją opieką ponad 600 km szlaków turystycznych. Co roku pozyskuje na ich utrzymanie i konserwację konieczne środki finansowe. Największym wyzwaniem jednak jest pozyskiwanie funduszy na remonty zamku Chojnik. W roku 2016 remont pochłonął niemal 420 tys. zł. Lwią część kosztów pokryły dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Jelenia Góra. Pozostałą część pokryliśmy ze środków własnych oddziału.
Sudety Zachodnie może się pochwalić gronem 563. członków posiadających łącznie aż 530 uprawnień kadry programowej. Mamy przewodników zawodowych, przodowników turystyki górskiej, kajakowej, kolarskiej, motorowej, narciarskiej, pieszej, żeglarskiej, przodowników imprez na orientację, instruktorów narciarstwa, krajoznawstwa, ochrony przyrody, przewodnictwa, a także organizatorów turystyki i znakarzy szlaków.
Jeleniogórskie PTTK organizuje cykliczne i jednorazowe wydarzenia turystyczne. Najbardziej znane to Rajd Narciarski Karkonosze (62 edycje) i Rajd na Raty (47 edycji). W ciągu ostatnich czterech lat we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez oddział udział wzięło bez mała 19 tysięcy uczestników.

Tęcza Krzysztof

Nowe na cztery lata

Zarząd Oddziału PTTK SUDETY ZACHODNIE wybrany 8 kwietnia 2017 r. (od lewej): Andrzej Mateusiak – wiceprezes urzędujący, Krzysztof Tęcza – prezes, Robert Nowak – skarbnik, Janusz Milewski – członek, Krzysztof Paul – sekretarz (fot: Anna Tęcza)

W wyborach nowego zarządu oddziału PTTK Sudety Zachodnie na kadencję w l. 2017-21 wyłoniono nowy skład:

  • Krzysztof Tęcza – prezes
  • Andrzej Mateusiak – wiceprezes urzędujący
  • Krzysztof Paul – sekretarz
  • Robert Nowak – skarbnik
  • Janusz Milewski – członek

Do oddziałowej komisji rewizyjnej powołano:

  • Piotra Gryszela – przewodniczący
  • Roberta Szubera
  • Arkadiusza Wichniaka
  • Roksanę Knapik
  • Jerzego Górskiego

Jednocześnie wybrano delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK we Wrocławiu. Do reprezentowania oddziału upoważniono: Jacka Potockiego, Andrzeja Mateusiaka, Piotra Gryszela, Krzysztofa Tęczę, Roberta Nowaka i Janusza Turakiewicza.

red.

Tagi: · PTTK · Sudety Zachodnie · Jelenia Góra

Linki: · Nowa czterolatka · Bogactwo krajoznawstwa · PT(T)K na 110 · www.pttk-jg.pl

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: plomby gwarancyjne regały magazynowe montaż haków holowniczych sprzątanie Wrocław