ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Będzie  » Byle dopłynąć

Napisany: 2017-07-04

Byle dopłynąć

Ze śmiechem, z biglem, z biegiem Nysy... Płyniemy!

Jakubowy Spływ na Byle Czym 26 sierpnia 2017 r, w Zgorzelcu-Görlitz na Nysie Łużyckiej

Jakuby 2017 w Zgorzelcu zapowiadają się naprawdę ciekawie. Wydarzenie, wspólnie z festynem Altstadtfest w Görlitz, każdego ostatniego weekendu wakacji od wielu lat łączy we wspólnej zabawie mieszkańców obu miast. W tym roku odbędzie się 25, 26 i 27 sierpnia.

Jedną z atrakcji tych sierpniowych dni będzie Jakubowy Spływ na Byle Czym. Zmagania zwariowanych konstrukcji pływających odbędą się w sobotę, 26 sierpnia. Zgłoszenia szalonych konstruktorów będą przyjmowane e-pocztą na adres: j.pawul@zgorzelec.com do 20 sierpnia.

(źródło: MDK Zgorzelec)

Warto się zgłosić i warto się postarać, bo za wygraną w spływie przewidziana jest nagroda w wysokości 2,5 tys. zł, (1,5 tys. zł za II miejsce i 1 tys. zł za III). Oprócz nagród, dla wszystkich dziesięciu załóg, które zostaną zakwalifikowane do spływu, mamy zwrot poniesionych na budowę tratwy kosztów do wysokości 100 €.

Ahoj majtki i żeglarze :) !

Szczegóły w...

REGULAMIN(IE) SPŁYWU JAKUBY 2017

§1
Organizatorzy spływu

Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH
Brüderstraße 9
02829 Görlitz, Deutschland
Tel.: +49 (0) 3581 67 24 20
E-Mail: kultur.service@goerlitz.de

Miejski Dom Kultury
ul. Parkowa 1
59-900 Zgorzelec, Polska
Tel.: +48 75 77 52 415
Tel.: +48 75 77 56 059
http://www.mdk.zgorzelec.eu

§2
Czas i miejsce

1. Zawody mają charakter jednodniowy i odbywają się 26 sierpnia 2017 r. (sobota) na wyznaczonym przez organizatorów odcinku rzeki Nysa Łużycka w godzinach od 16 do 17.

2. Zgłoszone do udziału w spływie konstrukcje będą prezentowane jury i publiczności w miejscu startu, na nabrzeżu w Görlitz - Uferpark (przy dawnym zakładzie kondensatorów) w dniu zawodów od godz. 14.

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu zawodów o godz. 1730 na moście Staromiejskim.

§3
Warunki uczestnictwa

1.W zawodach mogą brać udział wyłącznie konstrukcje mogące samodzielnie utrzymać się na wodzie, wykonane przez uczestników spływu i dopuszczone przez organizatorów.

2 Konstrukcja pływająca powinna być wykonana z naturalnych materiałów i stylizowana na historyczną lub baśniową.

3. Konstrukcje pływające mogą być poruszane jedynie siłami natury lub przy pomocy siły mięśni członków załóg.

4. Maksymalna liczba konstrukcji dopuszczonych do zawodów wynosi 10. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Załoga składa się minimum z 2, maksymalnie z 4 osób.

6. Każdy z członków załogi musi być pełnoletni.

7. Zgłoszenia do spływu w postaci zdjęć konstrukcji pływającej i danych kontaktowych jednego z członków załogi będą przyjmowane drogą elektroniczną do 20 sierpnia br. na adres poczty internetowej:
a) j.pawul@zgorzelec.com - adres mailowy dla uczestników z Polski
b) stephanie.rikl@goerlitz.de - adres mailowy dla uczestników z Niemiec.

8. Do udziału w zawodach nie będą dopuszczone konstrukcje standardowe, wyprodukowane niesamodzielnie.

9. Załoga wybiera spośród siebie kapitana, który odpowiada za przestrzeganie warunków uczestnictwa i w dniu zawodów jest osobą do kontaktów dla organizatorów.

10. Załoga odpowiada za przywiezienie i odwiezienie konstrukcji pływającej w dniu imprezy.

11. Załoga odpowiada za wodowanie konstrukcji pływającej i samodzielnie je przeprowadza.

12. Załoga odpowiada za usunięcie konstrukcji pływającej z rzeki oraz nabrzeża i samodzielnie je przeprowadza.

13. Kapitanowie załóg są zobowiązani do wzięcia udziału w odprawie technicznej o godz. 14.00 w dniu zawodów. Odprawa odbędzie się w miejscu startu spływu.

§4
Zasady rywalizacji i oceny

1. Spływ odbywa się na trasie wyznaczonej przez organizatorów.

2. Długość trasy wynosi ok. 400 m, start do spływu następuje w rejonie Uferpark w Görlitz , meta zlokalizowana jest w rejonie mostu Staromiejskiego.

3. Trasę, na zasadach wyścigu równoległego, pokonują równocześnie dwie załogi.

4. O zwycięstwie decydują dwa kryteria:
a. czas pokonania trasy
b. punkty za wygląd konstrukcji pływającej przyznane przez jury

5. Zwycięzcą spływu zostaje załoga z najwyższym wynikiem uzyskanym w wyniku zastosowania wzoru:

B (1-10) *1000 – A (w sek.)
       X

X- liczba jurorów

6. Konstrukcje pływające będą oznaczone numerami startowymi i oceniane przez jury z zachowaniem anonimowości załóg i bez ich udziału.

7. Jury jest powoływane przez organizatorów, a jego oceny są ostateczne i niepodważalne.

8. Pomiar czasu przeprowadzany jest przez organizatorów lub osoby wyznaczone przez organizatorów w sposób maksymalnie dokładny i rzetelny.

§ 5
Nagrody

1. Dla uczestników zawodów przewidziane są nagrody:
- za zajęcie 1. miejsca - 2 500 zł
- za zajęcie 2. miejsca - 1 500 zł
- za zajęcie 3. miejsca - 1 000 zł

2. Nagrody będą wypłacane w PLN (zł), a podane w regulaminie kwoty są kwotami przed opodatkowaniem (brutto).

§6
Zakazy i nakazy

1. Przez cały czas trwania imprezy pod nazwą Spływ na byle czym Jakuby 2017 wszystkie załogi obowiązuje trzeźwość.

2. W przypadku złamania warunku z pkt 1. załoga zostaje automatycznie zdyskwalifikowana.

3. Załogi zobowiązane są do posiadania własnych środków bezpieczeństwa tj. kapoków, kamizelek ratunkowych itp.

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów w tym zakresie.

§7
Warunki prawne

1. Zarówno załogi jak i poszczególni członkowie załóg nie będą wysuwać wobec organizatorów roszczeń za uszkodzenia osobowe i materialne.

2. Uczestnicy spływu samodzielnie odpowiadają za potrzebne ubezpieczenia w związku z udziałem w imprezie (np. ubezpieczenie OC, NW itd.).

§8
Obowiązki organizatora

1. Organizator posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na przeprowadzenie zawodów.

2. Organizator zleca zabezpieczenie imprezy organizacji DLRG Bezirk Görlitz e.V.
DRLG Bezirk Görlitz e.V. będzie obecny na miejscu z 2 łodziami motorowymi i odpowiednio wykwalifikowanymi ratownikami.

3. W przygotowanie i zabezpieczenie imprezy włączona jest zawodowa (niemiecka) Straż Pożarna.

4. Każdej z załóg zakwalifikowanych do udziału w zawodach po przedłożeniu odpowiednich rachunków przysługuje zwrot kosztów budowy konstrukcji pływającej do wysokości 100 €.

§9
Wizerunek i dane osobowe uczestników

1. Organizatorzy mają prawo do rejestrowania audio- i/lub wideo łodzi i załóg i wykorzystywania nagrań w celach promocyjnych np. w prasie, telewizji, radio, Internecie.

2. W związku z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla potrzeb reklamowo-marketingowych związanych z organizacją i promocją Spływu na byle czym Jakuby 2017 .

§10
Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zapisów.

2. Udział w zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem imprezy.

3. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez organizatorów.

Źródło: MDK Zgorzelec

Tagi: · Zgorzelec · Górne Łużyce

Linki: · Spływaj! · mdk.zgorzezlec.eu

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: regały magazynowe montaż haków holowniczych plomby gwarancyjne sprzątanie Wrocław