ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Informacje  » Dla zdrowej krainy

Napisany: 2017-10-12

Dla zdrowej krainy

Fundacja Ivana Dejmala dla ochrony przyrody ogłasza nowy program grantowy

Vitezslav Hudsky IZERSKIE SERCE (źródło: Fundacja Ivana Dejmala dla ochrany przyrody)

Czeska fundacja każdorocznie ogłasza trzy takie programy, w których można uzyskać granty na wsparcie różnych działań ochrony przyrody, edukacji ekologicznej dzieci albo licencjackie i dyplomowe prace nt. środowiska naturalnego. W ramach nowo ogłoszonego programu "Dla zdrowej krainy" fundacja jest przygotowana do wsparcia mniejszych przedsięwzięć organizacji społecznych na ochronę bioróżnorodności i środowiska naturalnego, albo naprawę reżimu wodnego krainy. Bedzie wypłacać nawet połowę środków potrzebnych na współfinansowanie celu podanego w ramach Programu Operacyjnego ŚRODOWISKO NATURALNE. W uzasadnionych przypadkach można też finansować część niekwalifikowanych wydatków uznanych za odnoszące się do ochrony przyrody.

"Naszym celem jest wesprzeć przede wszystkim działania organizacji non-profit, które są zdolne przygotować wartościowy i przyrodniczo cenny projekt, a nawet uzyskać na niego środki z funduszu UE, ale brakuje im często pieniędzy na konieczne współfinansowanie. Będziemy się cieszyć, jeśli dzięki nam będą mogli takie akcje zrealizować, albowiem jesteśmy świadomi, że takiego finansowania organizacjom często brakuje", mówi Ondřej Petrovský, szef fundacji.

O przeznaczeniu fundacyjnego wsparcia decyduje rada fundacji. Do głównych kryteriów jakie rozpatruje przy ocenie wniosku, należy jakość projektu i jego pozytywny wpływ na ochronę przyrody w relacji do wyłożonych pieniędzy. Ze skutecznymi wnioskodawcami fundacja zawrze umowy i środki będą wypłacane aż do zatwierdzenia dotacji przez POŚN w ramach współfinansowania. W wyjątkowych przypadkach można czerpać środki także na przedfinansowanie projektu. Wnioskodawcy mogą złożyć do fundacji wniosek o wkład w wysokości do 150 tys. Kč (w uzasadnionych przypadkach można ten limit podwyższyć), aby wystarczyło na więcej projektów. W przypadku projektów dotowanych z programu operacyjnego, limit równocześnie opiewa na maks. 50 % wyliczonego współfinansowania (własnej części wnioskodawcy).

"Jesteśmy pewni, że przyrodzie pomagają też drobniejsze działania, które miewają wielki pozytywny wpływ na szerszą okolicę i przez to ten typ akcji chętnie wspieramy. Zależy także to od tego, ile uda nam się uzyskać pieniędzy od naszych darczyńców", informuje Petrovský. Jego zdaniem fundacja przez lata działania zyskała ogromne doświadczenie w pomocy opartej na takich regułach. Dzięki wsparciu udało się w latach ubiegłych pozyskać z funduszów UE ponad 14 milionów koron na odnowę infrastruktury turystycznej, wybudowanie rybiej przepławki na Witce, wysadzenie niemal 84 tys. sadzonek pierwotnych drzew oraz na ochronę cennego torfowiska na Nowej Łące.

Źródło: Fundacja Ivana Dejmala dla ochrany przyrody

Tagi: · ochrona przyrody

Linki: · Zmieniają się, by zmieniać Czechy · Przegradzają rowy · Czeska fundacja izerska · www.nadaceivanadejmala.cz

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: regały magazynowe montaż haków holowniczych plomby gwarancyjne sprzątanie Wrocław