ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Będzie  » Siła górnołużyckiej hanzy

Napisany: 2021-07-21

Siła górnołużyckiej hanzy

Silni razem? Żytawa i Związek Sześciu Miast

Przez pierwsze stulecia po zawiązaniu Związek Miast de facto rządził Górnymi Łużycami, czyniąc zeń republikę kupiecką

Są rocznice ważne, są mniej i takie, o których w ogóle nie trzeba pamiętać. Jednak o 675 rocznicy zawiązania Związku Miast Łużyckich, zwanego od ich liczby po czesku Šestiměstí — warto. Przypada na 21 sierpnia, a od 22 lipca 2021 r. muzeum w Żytawie prezentować będzie wystawę poświęconą tej niemającej sobie podobnej w Środkowej Europie mieszczańskiej federacji.

Przedstawiciele górnołużyckich miast królewskich leżących na szlaku handlowym Via Regia: Budziszyna, Zgorzelca, Kamienicy, Lubania, Lubińca i Żytawy właśnie 21 sierpnia 1346 r. wymienili wzajemne umowy sojusznicze. Założony w celu wzajemnej obrony, łatwiejszego handlu oraz wzmocnieniu swej siły politycznej alians, przetrwał do roku 1815, kiedy to północno-wschodnia część Górnych Łużyc ze Zgorzelcem i Lubaniem została przyłączona do Królestwa Prus. Jak dalece pozostaje on do dziś w świadomości mieszkańców, opowiadają m. in. osobistości dzisiejszych Sześciu Miast, czyli siedmiu (od 1945 r. Zgorzelec podzielił się na miasto polskie i saskie).

Wystawa Silni razem? Żytawa i Związek Sześciu Miast w Muzeum Historii Kultury mieszącym się w klasztorze pofranciszkańskim przy ul. Klasztornej (Klosterstraße 3), przybliża historię miasta i jej średniowiecznych sojuszników. Obejmuje politykę, gospodarkę, kulturę, sztukę, komunikację, handel, obronę, a także prawo i porządek publiczny. Intrygujące i zmienne dzieje ilustrują archeologiczne znaleziska z żytawskiego rynku, historyczne widoki miasta oraz przedmioty świadczące o dawnych konfliktach zbrojnych.
Prezentacja i audioprzewodniki po niej są dwujęzyczne: w niemieckim i polskim.

Na miesiąc przed rocznicą powołania górnołużyckiego Związku Miast 21 sierpnia 1346 r., w Żytawie otwarta zostanie jemu poświęcona wystawa

Przygotowana przez żytawskie Muzeum Miejskie ekspozycja powstała w ramach polsko-niemieckiego programu badawczego 1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta, który zamierza przybliżyć wspólną historię górnołużyckiego kraju poprzez trzy tematy wiodące. Poza Związkiem Miast to słowiańskie osadnictwo na Górnych Łużycach we wczesnym średniowieczu — wystawa na ten temat zostanie otwarta w lutym 2022 r. w muzeum budziszyńskim. Trzecim jest okres wojen napoleońskich między Bobrem a Szprewą, o czym od grudnia br. opowiadać będzie specjalna wystawa w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Wymienione już trzy instytucje w programie badawczym uczestniczą także: Zakład Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku oraz jako partner wiodący — Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii. Dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Więcej o programie i żytawskiej wystawie przeczytać można na pod adresami: www.1000lusatia.eu oraz www.museum-zittau.de.

Źródło: LFA / Sachsen

Tagi: · Górne Łużyce · wystawa · wernisaż wystawy

Linki: · Niezwykła historia codzienna · Nauka poszła w las do ludzi · Ludzie, grody, miasta · www.1000lusatia.eu · www.museum-zittau.de

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: plomby gwarancyjne regały magazynowe montaż haków holowniczych sprzątanie Wrocław