ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Będzie  » Mądry Polak przed powodzią

Napisany: 2022-03-26

Mądry Polak przed powodzią

Dobre praktyki błękitno-zielonej infrastruktury

Dobre praktyki błękitno-zielonej infrastruktury w Leśnej

Fundacja Sendzimira wraz z Burmistrzem Leśnej zapraszają 5 kwietnia 2022 roku do Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej na seminarium Dobre praktyki błękitno-zielonej infrastruktury.

W programie między innymi:

  • zmiany klimatu a sposoby zagospodarowania terenu górskiego
  • zarządzanie wodą opadową w przestrzeni publicznej
  • szanse vs. bariery wdrażania rozwiązań proprzyrodniczych zamiast dużych i kosztownych

Zapisy do 28 marca.

REJESTRACJA

Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie seminarium — wystąpienia zagranicznych prelegentek, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w realizacji złożonych systemów BZI.
Spotkanie realizowane jest w ramach programu Między suszą a powodzią. Zaprezentowane zostaną społeczności lokalnej możliwości rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS), tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, w zakresie przeciwdziałania suszy i powodzi.

Zagraniczne ekspertki Simona Roba (COWI AS) oraz Halldóra Hreggviðsdóttir (Alta Consulting), posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie, opowiedzą o podejściu do zagospodarowywania wody w Islandii i Norwegii. Zaprezentują uczestnikom i uczestniczkom seminarium przykłady zrealizowanych rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) z różnych miejsc na świecie.

Zostaną też przedstawione plany działań w Leśnej, będące punktem wyjścia do dyskusji o wspólnych wyzwaniach adaptacji do zmian klimatu przed jakimi stoją gminy Pogórza Izerskiego.

Dla kogo skierowane jest seminarium?

Do lokalnych władz, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i organizacji społecznych oraz specjalistów z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych, architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, a także działaczy prośrodowiskowych i innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorzy liczą na to, że prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, będzie inspiracją dla uczestników do podejmowania podobnych działań.

Prelegenci

dr hab. inż. Tomasz Bergier — wiceprezes Fundacji Sendzimira, pracownik naukowy i wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obszarem jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych są praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważona gospodarka wodna i inżynieria ekologiczna.

Halldora Hreggvidsdottir — założycielka i dyrektorka generalna Alta Consulting w Islandii zajmującej się doradztwem środowiskowym. Certyfikowana konsultantka ds. planowania; posiada tytuł magistra inżyniera systemów ekonomicznych na Uniwersytecie Stanforda, tytuł magistra geologii na Uniwersytecie Stanforda oraz tytuł licencjata geologii na Uniwersytecie Islandzkim.
Ma ponad 30-letnie doświadczenie w strategicznym i urbanistycznym planowaniu oraz projektach dotyczących zarządzania środowiskiem i zmianą, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Jej główne obszary pracy obejmują projekty planowania przestrzennego od planu strategicznego do sytuacyjnego, oceny oddziaływania na środowisko, rozwój parków narodowych i regionalnych oraz obszarów dziedzictwa UNESCO.
Jest również jednym z czołowych islandzkich ekspertów w dziedzinie planowania i wdrażania tzw. SUDs — zrównoważonych systemów odwadniających, czyli błękitno-zielonej infrastruktury oraz propagatorką wykorzystania rozwiązań opartych na przyrodzie w celu poprawy funkcjonowania środowiska miejskiego i naturalnego. Jej doświadczenie w tej dziedzinie rozciąga się od planowania nowych osiedli, modernizacji miast i pomocy w zarządzaniu zmianą, w celu wdrażania błękitno-zielonych rozwiązań. Alta, pod jej kierownictwem, tworzy wytyczne dot. wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury, dla miasta Reykjavík, przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz agencji rządowych.

Simona Robba uzyskała tytuł magistra architektury krajobrazu na AHO w Oslo, od 2012 roku pracuje jako projektant urządzeń wodnych w COWI. Główny obszar pracy Simony to zarządzanie wodami powierzchniowymi w kontekście miejskim, w tym projektowanie zielonych dachów, ogrodów deszczowych, obszarów infiltracyjnych, stawów retencyjnych, zielonych kanałów oraz rowów bioretencyjnych. Zaprojektowała dużą liczbę błękitno-zielonych, zrównoważonych systemów odwadniających (SUDs) w Norwegii (w szczególności w Oslo i sąsiednich okręgach); jak i w Islandii.
W COWI S. Robba jest kierownikiem projektu oraz autorką projektów błękitno-zielonych rozwiązań. Opracowuje koncepcje, wykonuje obliczenia retencji, projektuje lokalne rozwiązania retencji wód powierzchniowych oraz kompletuje dokumentację końcową, czuwa nad realizacją projektu od fazy koncepcji i szkicu, po realizację i nadzór budowlany.
Zrealizowała także kilka dużych projektów badawczych, które koncentrowały się na przywróceniu centralnego znaczenia wodom powierzchniowym. Obejmowały m.in przywrócenie i rewitalizację strumieni w utworzonych błękitno-zielonych strefach, ochronę przeciwpowodziową i zarządzanie wodami powierzchniowymi. W obszarze jej pracy leży także projektowanie strumieni i rzek: obliczenie erozji, obliczenia ilościowe, ochrona przeciwpowodziowa.

Szczegółowy program

Seminarium 5 kwietnia 2022 roku do Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej przy ul. Orzeszkowej 5a

Źródło: Gmina Leśna / Fundacja Sendzimira

Tagi: · Leśna · powódź · seminarium

· sendzimir.org.pl · lesna.pl

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: regały magazynowe montaż haków holowniczych plomby gwarancyjne sprzątanie Wrocław