ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Informacje  » Obiektywy na Izerskie

Napisany: 2022-04-04

Obiektywy na Izerskie

Wybiła dwunasta... odsłona konkursu fotograficznego

ZAOSTŘENO NA JIZERKY - dwunasta edycja słynnego już konkursu fotograficznego utworzy kolejny kalendarza ścienny, na 23 rok

Znany już nie tylko Górach Izerskich i Północnych Czechach konkurs fotograficzny Zaostřeno na Jizerky właśnie wystartował. Fotografowie mają czas na nadsyłanie swych prac do piątku 3 czerwca ‘22. Fundacja Ochrany Przyrody im. Ivana Dejmala przez dwa miesiące będzie przyjmować od amatorów i zawodowców zdjęcia wykonane w Górach Izerskich, z których najlepsze znajdą się w prestiżowym kalendarzu ściennym na rok 2023. Dochód z jego sprzedaży wspiera corocznie działania fundacji na obszarze Gór Izerskich i okolic.

Każdy fotograf może przesłać 4 zdjęcia; elektronicznie na adres info@nadaceivanadejmala.cz oraz wersję papierową (obie obowiązkowo) do biura fundacji w Libercu przy lu. Matoušovej 453/21. Dłuższa krawędź fotografii musi mieć co najmniej 28 cm. Jeśli marzycie, by zdjęcie znalazło się w kalendarzu (oczywiście jeśli zostanie docenione przez jury) — musi być skadrowane w orientacji poziomej. Szczegółowy regulamin znajdziecie pod ogłoszeniem oraz w serwisie fundacji NadaceIvanaDejmala.cz.

Nadesłane zdjęcia oceni jury wybierając 13 najciekawszych, które trafią na karty kalendarza Zaostřeno na Jizerky 2023. Wystawę zaś utworzy kolejnych 21, a jedną fotografię wybierze publiczność.
Na autorów nagrodzonych przez jury zdjęć czekają cenne akcesoria marki Canon. Corocznie kalendarzowi towarzyszy wystawa wędrująca po miastach Kraju Libereckiego. Za sprawą redakcji „Gór Izerskich” od kilku lat gości także w jeleniogórskiej Książnicy Karkonoskiej. Uroczysta promocja kalendarza wraz z wernisażem wystawy odbywa się zawsze jesienią w Centrum Babylon w Libercu.

Kwiecień ‘22 w kalendarzu ZAOSTŘENO NA JIZERKY, Miroslava Janovskiego

„Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu, do którego łącznie przesłano już 2197 zdjęć, z których powstało 11 edycji kalendarza o łącznym nakładzie 15 500 egzemplarzy. Ubiegłoroczny nakład był rekordowy — aż 2 tysiące sztuk, rozeszło się do ostatniego”, cieszy się z popularności szlagierowego działania fundacji jej dyrektor Ondřej Petrovský. „Radzi jesteśmy, że dzięki temu mogliśmy niewyobrażalnie pomóc Górom Izerskim. Cieszę się także na kolejne piękne zdjęcia, które nadejdą w tym roku”, dodaje Petrovský.

Dochód z przyszłej sprzedaży zasili program naprawy reżimu wodnego w Narodowym Rezerwacie Przyrody Torfowiska Izery. Realizuje go Izersko-Jesztedzkie Towarzystwo Górskie, kontynuując odbudowę europejskiego drzewostanu izerskich świerczyn. W przeszłości pieniądze ze sprzedaży kalendarza pomagały wysadzić w G. Izerskich dziesiątki tysięcy drzewek pierwotnych gatunków i urozmaicić drzewostan izerskich lasów przebudowując je ze świerkowej monokultury. Wpływy z konkursowych kalendarzy pomagały też naprawiać i budować infrastrukturę turystyczną oraz koryto górnej Smědy.

„Bardzo nas cieszy, że co roku ludzie chcą mieć na ścianie, w domu lub w pracy, Góry Izerskie. Przez dwanaście miesięcy piękne zdjęcia zdobią i cieszą, a zarazem pomagają. I to jest właśnie cały zamysł konkursu: pokazać, co pięknego oferuje przyroda, a zarazem w ten sposób wspierać niezbędną jej ochronę”, wyjaśnia O. Petrovský.

ZAOSTŘENO NA JIZERKY - dwunasta edycja konkursu, z której powstanie wystawa i kalendarz na rok 2023. Weźcie udział i pokażcie jak piękne są Góry Izerskie!

Fundacja Ivana Dejmala ogłasza konkurs Zaostřeno na Jizerky od roku 2011. Od pierwszej edycji jest propagowany przez nasze czasopismo „Góry Izerskie”, będące konkursowym partnerem fundacji w Polsce. Z każdym rokiem nadsyłanych jest około 200 zdjęć od około 50 autorów. Poza fotografami z Republiki Czeskiej zdjęcia zgłaszają także polscy fotografowie. Dwukrotnie triumfował w konkursie mieszkaniec Szklarskiej Poręby Radosław Pelisiak. W swym pierwszym uczestnictwie nie tylko zdobył laur pierwszej nagrody, lecz od razu DWA jego zdjęcia znalazły się w kalendarzu!

„Nasze małe lecz piękne i niezmiernie rozmaite góry oferują niekończące się przyrodnicze widowisko. Fotografowie przekonują mnie o tym każdego roku. Jestem często zaskoczony, jakie te góry skrywają zakątki, dotąd dla mnie nieznane. Innym zaś razem odkrywam zupełnie inne oblicze doskonale znanych miejsc. Podziwiam pracę fotografów, kiedy często muszą na swą fotkę czekać wiele godzin lub wracają w upatrzone miejsca wielokrotnie aby uzyskać odpowiedni efekt”, wyraża uznanie dla gór i ich fotografów dyr. Petrovský.

Zachęcamy wszystkich bywających w Górach Izerskich regularnie i okazjonalnie, fotografujących je na co dzień i od przypadku do przypadku, by wzięli udział w konkursie. Niezależnie od tego, czy zdobędziecie nagrodę, czy Wasze zdjęcie trafi do kalendarza, czy też pokazane będzie na wystawie — zgłoście je do konkursu! Dla dobra Gór Izerskich.

red.


Regulamin 12 edycji konkursu fotograficznego

Zaostřeno na Jizerky

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ochrony Przyrody im. Ivana Dejmala.

2. Fotografie na konkurs można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do piątku 3 czerwca 2022.

3. Każdy fotograf możne przesłać nie więcej niż cztery własne i oryginalne fotografie o tematyce „Góry Izerskie”.

4. Aby wziąć udział w konkursie trzeba przesłać fotografie:
• elektroniczne na adres info@nadaceivanadejmala.cz, w formacie JPG lub TIFF o wielkości dłuższego boku minimalnie 800 pikseli
• papierowe na adres fundacji Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3, o wielkości dłuższego boku od 28 do 60 cm.

5. Przesłane fotografie muszą mieć orientację horyzontalną (poziomą) aby znalazły się w kalendarzu; proporcje orientacyjnie 2:3; inne proporcje, np. kwadratowe, nie będą rozpatrywane do druku w kalendarzu. Nie wolno zasyłać fotografii w ramkach, z oznaczeniem copyright © lub mianem autora uwidocznionym na awersie fotografii.

6. Na odwrotnej stronie (rewersie) fotografii oraz w wiadomości e-mail muszą być uwidocznione: adres , adres e-mail albo telefon autora oraz tytuł fotografii. Powinno też być wskazane miejsce wykonania fotografii.

7. W przypadku zakwalifikowania fotografii do pokonkursowej wystawy fotograficznej organizator wymagać będzie przesłania oryginalnej fotografii elektronicznej w jakości drukarskiej (wymagana rozdzielczość 200 dpi, minimalna długość szerszej krawędzi — 45 cm).

8. Z udziału w konkursie wyłączeni są przedstawiciele organizatora konkursu.

9. Zwycięskie fotografie wyłoni jury wybrane przez organizatora.

10. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi niewyłącznej licencji na używanie fotografii.

11. Uczestnik konkursu udziela licencji do publikacji przesłanych do konkursu fotografii w druku lub obrocie elektronicznym w ramach konkursu bez żądania honorarium. Licencja do użytku fotografii jest udzielona bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem do udzielenia sublicencji.

12. Fotografie, które będą częścią wystawy pokonkursowej (wszystkie nagrodzone oraz pozostałe prace wybrane do wystawienia) pozostają do dyspozycji organizatora do dalszego użytku wystawienniczego.

13. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych dla celów organizacji konkursu Zaostřeno na Jizerky, zgodnie z ustawą nr 110/2019 Sb. o przetwarzaniu danych osobowych.

14. Uczestnik konkursu zapewnia, że jest autorem zgłoszonych fotografii i/lub osobą uprawnioną do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, uprawniającymi go do wzięcia udziału w konkursie ze wszystkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi.

15. Ponadto uczestnik konkursu oświadcza, że uzyskał zgodę na użycie wizerunku osób uwiecznionych na fotografii albo osób, których osobiste prawa mogą być naruszone. Uczestnik oświadcza, że zgodnie z własną wiedzą nie jest świadomy, żeby jakiekolwiek prawa osób trzecich naruszał i by ktokolwiek rościł sobie prawa do przesłanych fotografii oraz by sprzeciwiał się ich rozpowszechnianiu.

16. Organizator rezerwuje sobie prawo do jakichkolwiek zmian regulaminu, zasad przeprowadzenia konkursu bądź jego odwołania bez podania przyczyn przez cały czas jego trwania, a wygrane w konkursie nie podlegają egzekucji prawnej.

17. Wraz z przesłaniem zdjęć — uczestnicy zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

UWAGA
Przy rozstrzyganiu sporów, zastrzeżeń i uwag podstawą prawną jest wyłącznie brzmienie regulaminu w oryginale czeskim. Przekład na język polski dokonane przez redakcję czasopisma „Góry Izerskie” ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec organizatora konkursu.

Tagi: · konkurs fotograficzny · ochrona przyrody · las

Linki: · Ostatnie pstryki · Mokradła, lasy i eko-edukacja · Jizerky jsou hezké · nadaceivanadejmala.cz

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: regały magazynowe plomby gwarancyjne blokady skrzyni biegów sprzątanie Wrocław