ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Las  » Słownik pojęć leśnych

Napisany: 2010-06-02

Słownik pojęć leśnych

...aby zrozumieć las i leśników

Balotowisko
Pojęcie lokalne. Miejsce do długoterminowego przechowywania sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, w pojemnikach lub doniczkach.

Cięcia sanitarne
Wymuszona ścinka drzew wynikająca z potrzeb sanitarnych lasu, np. drzew zasiedlonych przez szkodniki, wiatrołomy, śniegołomy, złomy, itp.

Czynnik abiotyczny
Oddziaływanie przyrody nieożywionej na organizmy żywe żyjące w tym środowisku.

Czynnik antropogeniczny
Czynnik spowodowany życiem i oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze.

Czynnik biotyczny
Oddziaływanie organizmów żywych na swoje środowisko życia.

Depozycja mokra
Opad zanieczyszczeń powietrza w postaci ciekłej.

Depozycja sucha
Opad zanieczyszczeń powietrza w postaci pyłu.

Ekoton
Strefa przejściowa pomiędzy sąsiadującymi ekosystemami.

Etat cięć
Przyjęta okresowa wielkość wyrębu (pozyskania surowca drzewnego), wynikająca z przyrostu rocznego drzewostanu.

Genotyp
Zespół wszystkich genów (cech) organizmów.

Klasy wieku drzewostanu
I klasa (do 20 lat), II klasa (21-40 lat), III klasa (41 - 60 lat), IV klasa (61 - 80 lat), …

Kompleks sorbcyjny
Zatrzymanie (zagęszczenie, pochłanianie) przez roślinność gazów, jonów, cząstek zawiesin.

Leśny Kompleks Promocyjny
Obszary w strukturach Lasów Państwowych o dużym znaczeniu edukacyjnym i społecznym oraz szczególnym jednolitym programie gospodarczo-ochronnym.

Mikoryza
Zjawisko współżycia grzybów z korzeniami roślin.

Odnowienia naturalne lasu
Młode pokolenie lasu powstałe samorzutnie, w sposób naturalny poprzez samosiew.

Odnowienia sztuczne lasu
Nasadzenia nowego pokolenia lasu.

Okres wegetacyjny
Okres wzrostu i wzmożonej aktywności roślin.

Powierzchnia manipulacyjna
Całkowita powierzchnia zajęta przez drzewostan.

Powierzchnia zredukowana
Powierzchnia zajęta jedynie pod jednym gatunkiem drzew, np. jodły.

Pozyskanie drewna
Ścinka drzew i pozyskanie surowca drzewnego na potrzeby gospodarcze.

Przepadłe uprawy
Szkody powstałe przez czynniki szkodotwórcze (biotyczne, abiotyczne lub antropogeniczne) w nowo zakładanym lesie w wielkości powyżej 50 %.

Relikt
Gatunek roślinny lub zwierzęcy stanowiący przeżytek dawnej flory lub fauny.

Restytucja
Wprowadzanie w sposób sztuczny (sadzenie) gatunku, który niegdyś tam występował, ale wyginął.

Retencja
Zdolność (np. podłoża) do zatrzymania wody.

Rębnia częściowa
Stopniowe rozluźnianie zwarcia drzewostanu na całej jego powierzchni lub w pasach, gniazdach, w celu stworzenia warunków wzrostu nowemu pokoleniu.

Sadzonki 1/0
Sadzonki wyjęte z gruntu lub tunelu po pierwszym okresie wegetacji.

Sadzonki 2/0
Sadzonki wyjęte z gruntu lub tunelu po dwóch okresach wegetacji.

Siewka
Młoda roślina wyrosła z nasienia.

Spałowanie
Zdzieranie zębami przez zwierzęta kopytne (jelenie, sarny, łosie) kory z drzew stojących, w celu zdobycia pożywienia.

Synergiczne oddziaływanie
Wzajemnie potęgujące oddziaływanie wielu czynników na siebie.

Szkodniki owadzie pierwotne
Owady żerujące na aparacie asymilacyjnym żywych zdrowych drzewach.

Szkodniki owadzie wtórne
Owady żerujące na osłabionych i chorych drzewach, najczęściej pod korą drzew (korniki).

Torfowisko przejściowe
Rozwija się pod wpływem ruchliwych wód, które są kwaśne i uboższe w składniki pokarmowe.

Torfowisko wysokie
Tworzy się na wododziałach i obszarach bezodpływowych.

Użytek ekologiczny
Pozostałości ekosystemów, mające duże znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowiska.

Wigor nasion
Właściwość określona odsetkiem nasion kiełkujących normalnie podczas prób kiełkowania.

Zakryty system korzeniowy
Sposób produkcji sadzonek w doniczkach lub pojemnikach.

Zapylenie krzyżowe
Zapylenie pomiędzy kwiatami różnych osobników.

Zimny dół
Ciemny schron obłożony niekiedy lodem do przechowywania sadzonek w celu zabezpieczenia ich przed przesychaniem i przedwczesnym rozwojem.

Zrąb zupełny
Powierzchnia po jednoczesnym i całkowitym wycięciu drzewostanu.

Opracował
Zbigniew Kamiński
Nadleśnictwo Świeradów

Tagi: · las · leśny kompleks promocyjny · uprawy leśne

Linki: · Edukacja przyrodniczo-leśna · Kalendarium klęski ekologicznej w Górach Izerskich · Torfowiska izerskie · www.lkpsudety.eu · www.lp.gov.pl · www.wroclaw.lasy.gov.pl

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: wczasy w Egipcie drabiny jezdne odżelaziacze sprzątanie Wrocław