ciasteczkaWażne: Pozostawiamy ciasteczka. Przeglądając nasz serwis AKCEPTUJESZ naszą politykę prywatnościOK, schowaj.

 

Magazyn Kulturalno-Krajoznawczy GÓRY IZERSKIE

GÓRY IZERSKIE na wyciągnięcie ręki
 

• start  » Las  » Leśnictwo jutra

Napisany: 2010-03-31

Leśnictwo jutra

Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" został utworzony 14 października 2004 roku. Pierwszy w województwie dolnośląskim, powołany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu, obejmuje swoim zasięgiem całe polskie Góry Izerskie oraz zachodnią część Karkonoszy

Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" tworzą, w ramach Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Świeradów i Nadleśnictwo Szklarska Poręba

"Sudety Zachodnie" to jeden z najmniejszych Leśnych Kompleksów Promocyjnych, ale bardzo bogaty w doświadczenia, z niepowtarzalnymi w skali Europy atrakcjami przyrodniczymi leżącymi w górskich lasach Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Nadleśnictwa Świeradów.

Leśne Kompleksy Promocyjne to wybrane spośród Lasów Państwowych obszary, których celem jest pogodzenie działań gospodarczych i ochronnych, wdrażanie w leśnictwie prac innowacyjnych i badawczych oraz prowadzenie zorganizowanej edukacji leśnej społeczeństwa. LKP są dobrym przykładem do naśladowania jako "leśnictwo jutra".

Dzięki Leśnym Kompleksom Promocyjnym (LKP) możliwy stał się szerszy kontakt pomiędzy społeczeństwem a leśnikami. Prowadzona na terenach LKP działalność edukacyjna ma na celu promowanie proekologicznej wielofunkcyjnej roli lasu. LKP są alternatywą dla nadmiernie obciążonych ruchem turystycznym parków narodowych.

Zgodnie z założeniami Polityki Leśnej Państwa edukacja przyrodniczo-leśna jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe. Głównym jej celem jest promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu, otaczającej nas przyrody oraz wykonywanych w nim czynności gospodarczych. Lasy spełniają w sposób naturalny, lub w wyniku działań człowieka, rozmaite funkcje.
Funkcje ekologiczne (ochronne), wyrażające się między innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego, regulacją obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałaniem powodziom, lawinom i osuwiskom, ochroną gleby przed erozją, a krajobrazu przed stepowieniem.
Funkcje produkcyjne (gospodarcze), polegające głównie na zdolności do odnawianej produkcji biomasy, w tym przede wszystkim drewna i produktów ubocznych, np. owoców runa leśnego.
Funkcje społeczne, które między innymi kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa i wzbogacają rynek pracy.

Lasy Państwowe już od wielu lat konsekwentnie kształtują wielofunkcyjny charakter lasów. Wyrazem tego jest wysoki udział lasów ochronnych w całkowitej powierzchni leśnej. Wynosi on 48,9%. Wśród wyróżnianych kategorii największą powierzchnię zajmują lasy wodochronne, uszkodzone działalnością człowieka, wokół miast oraz glebochronne. Najwięcej lasów ochronnych wyodrębniono na terenach górskich oraz na obszarach znajdujących się pod wpływem oddziaływania przemysłu. W lasach ochronnych, w zależności od ich dominującej funkcji, stosuje się zmodyfikowane postępowanie polegające między innymi na ograniczeniu stosowania zrębów zupełnych, podwyższeniu wieku rębności, dostosowaniu układu gatunkowego do pełnionych funkcji i zagospodarowaniu rekreacyjnym.

Niezależnie od pełnionych funkcji, lasy są doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji.

Zbigniew Kamiński
Nadleśnictwo Świeradów

Tagi: · las · leśny kompleks promocyjny · ochrona przyrody

Linki: · Dlaczego izerskie lasy umarły? · Paradoks izerski · Słownik pojęć leśnych · www.lkpsudety.eu · www.lp.gov.pl · www.wroclaw.lasy.gov.pl

© Góry Izerskie 2006-2023

http://www.goryizerskie.pl

kontakt redakcja facebook prywatność spis treści archiwum partnerzy też warto

 

 

 

Polecane: safari Kenia montaż haków holowniczych wyposażenie magazynów sprzątanie Wrocław